Ε΄ Λάκκας Σουλίου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Διοίκηση | Ἀρχιερατικές Περιφέρειες | Ε΄ Λάκκας Σουλίου

Ε΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια
Λάκκας Σουλίου

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Μάρκου
Ἕδρα: Δερβίζιανα – Τηλ.Ἐπικοινωνίας: 26540-31097 – 694.7525824
Ἐνοριακοὶ Ναοί: 14 – Εφημέριοι: 7

Α/Α ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ
Τηλέφωνο Δ/νση Ἀλληλογραφίας e-mail
1 Ἀλεποχώρι Μπότσαρη Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Θεόδωρος Ἀθανασίου
26820-26890
693.2361917
Πολυτεχνείου 54
48100 Πρέβεζα
2 Ἄρδοση Ἁγία Παρασκευή Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σφρίντζερης
26830-51586
698.1786884
Τ.Κ.: 44009
Ἄρδοση
konsfrin
@hotmail.gr
3 Ἀχλαδέα Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Μάρκου
26540-31097
694.7525824
Τ.Κ.: 44009
Ἀχλαδέα
4 Γεωργάνοι Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Λιόντος
26540-41039
697.6359456
Τ.Κ.: 44009
Σιστρούνι
5 Δερβίζιανα Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Λιόντος
26540-41039
697.6359456
Τ.Κ.: 44009
Δερβίζιανα
6 Ἔλαφος Γέννηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Μάρκου
26540-31097
694.7525824
Τ.Κ.: 44009
Ἔλαφος
7 Κάτω Λίππα Μεταμόρφωση
τοῦ Σωτῆρος
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Μάρκου
26540-31097
694.7525824
Τ.Κ.: 44009
Κάτω Λίππα
8 Μουκοβίνα Ἅγιος Ἀθανάσιος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σφρίντζερης
26830-51586
698.1786884
Τ.Κ.: 48200
Κλεισούρα
konsfrin
@hotmail.gr
9 Μπεστιά Εἰσόδια
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σφρίντζερης
26830-51586
698.1786884
Τ.Κ.: 48200
Κλεισούρα
konsfrin
@hotmail.gr
10 Παλαιοχώρι Μπότσαρη Γενέθλιον τοῦ Προδρόμου Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Θεόδωρος Ἀθανασίου
26820-26890
693.2361917
Πολυτεχνείου 54
48100 Πρέβεζα
11 Πολυστάφυλλο Ἅγιος Γεώργιος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σφρίντζερης
26830-51586
698.1786884
Τ.Κ.: 48300
Πολυστάφυλλο
konsfrin
@hotmail.gr
12 Ρωμανό Γέννηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Μάρκου
26540-31097
694.7525824
Τ.Κ.: 44009
Ἀχλαδέα
13 Σιστρούνι Ἅγιος Βασίλειος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Λιόντος
26540-41039
697.6359456
Τ.Κ.: 44009
Σιστρούνι
14 Σμυρτιά Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σφρίντζερης
26830-51586
698.1786884
Τ.Κ.: 48200
Κλεισούρα
konsfrin
@hotmail.gr