Ἔτος 2023

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2023

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2023

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Ἑορτή Μ. Βασιλείου» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης 01/01/2023 01ης Ἰανουαρίου
2 «Κυριακή μετά τά Φώτα» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής 08/01/2023 08ης Ἰανουαρίου
3 «Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ (10 Λεπρῶν)» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου 15/01/2023 15ης Ἰανουαρίου
4 «Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ (Ζακχαίου)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π.Σέργιος Μαρνέλλος 22/01/2023 22ας Ἰανουαρίου
5 «Κυριακή ΙZ΄ Λουκᾶ (Χαναναίας)» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου 29/01/2023 29ης Ἰανουαρίου
6 «Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας 05/02/2023 05ης Φεβρουαρίου
7 «Κυριακή τοῦ Ἀσώτου» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόσομος Τραϊκάπης 12/02/2023 12ης Φεβρουαρίου
8 «Κυριακή τῆς Τυροφάγου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης 26/02/2023 26ης Φεβρουαρίου
9 «Κυριακή Α΄ Νηστειῶν» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης 05/03/2023 05ης Μαρτίου
10 «Κυριακή Β΄ Νηστειῶν» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης 12/03/2023 12ης Μαρτίου
11 «Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος 19/02/2023 19ης Μαρτίου
12 «Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης 26/02/2023 26ης Μαρτίου
13 «Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Ντέτσικας 02/04/2023 02ας Ἀπριλίου
14 «Σάββατο τοῦ Λαζάρου-Κυριακή τῶν Βαΐων» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας 09/04/2023 09ης Ἀπριλίου
15 «Κυριακή τοῦ Πάσχα» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης 16/04/2023 16ης Ἀπριλίου
16 «Κυριακή τοῦ Θωμά» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής 23/04/2023 23ης Ἀπριλίου
17 «Κυριακή τῶν Μυροφόρων» Ἱερομόναχος π. Κύριλλος Φούντης 30/04/2023 30ης Ἀπριλίου
18 «Κυριακή τοῦ Παραλύτου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π.Σέργιος Μαρνέλλος 07/05/2023 07ης Μαΐου
19 «Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
14/05/2023 14ης Μαΐου
20 «Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας 21/05/2023 21ης Μαΐου
21 «Τῶν ἁγ. 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου» Πανοσ. Ἀρχιμ. π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης 28/05/2023 28ης Μαΐου
22 «Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος 04/06/2023 04ης Ἰουνίου
23 «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης
11/06/2023 11ης Ἰουνίου
24 «Κυριακή Γ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης 25/06/2023 25ης Ἰουνίου
25 «Κυριακή Δ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π.Βασίλειος Ντίνος 02/07/2023 02ας Ἰουλίου
26 «Κυριακή Ε΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης 09/07/2023 09ης Ἰουλίου
27 «Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας 16/07/2023 16ης Ἰουλίου
28 «Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας 23/07/2023 23ης Ἰουλίου
29 «Κυριακή Η΄ Ματθαίου» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης 30/07/2023 30ης Ἰουλίου
30 «Κυριακή τῆς Μεταμορφώσεως» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής 06/08/2023 06ης Αὐγούστου
31 «Κυριακή Ι΄ Ματθαίου» Ἱερομόναχος π. Κύριλλος Φούντης 13/08/2023 13ης Αὐγούστου
32 «Κυριακή IA΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος 20/08/2023 20ης Αὐγούστου