Ἔτους 2023

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολίτου | Ἔτους 2023

logo2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2023

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
 275 Ὁρισμός Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου στήν ΣΤ’ Ἀρχιερατική Περιφέρεια 05/02/2023
 276 Περί διοικοῦσας καί διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς Ι.Π. Νεομ. Ἁγίου Γεωργίου 05/02/2023
 277 Ἔγκρισις πράξεως 556/09-03-2023 Ι.Μ. Ἐλεούσης 10/03/2023