Ζ΄ Ξηροβουνίου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Διοίκηση | Ἀρχιερατικές Περιφέρειες | Ζ΄ Ξηροβουνίου

Ζ΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια
Ξηροβουνίου

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Ἠλίας Κωστούλας
Ἕδρα: Τέρροβο – Τηλ.Ἐπικοινωνίας: 6942951145
Ἐνοριακοὶ Ναοί: 19 – Εφημέριοι: 15

 

Α/Α ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ
Τηλέφωνο Δ/νση Ἀλληλογραφίας e-mail
1 Ἁγία Τριάδα Ἁγία Παρασκευή Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Νικόλαος Καγκαλᾶς
26510-45468
697.3861933
Τ.Κ.: 45500
Ἁγία Τριάδα
2 Ἄνω Μουσιωτίτσα Ἅγιος Γεώργιος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Μπούτζιας
26540-91151
694.8889642
Τ.Κ.: 45500
Α. Μουσιωτίτσα
3 Ἀνώγειο Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γρηγόριος Μανόπουλος
697.4630725 Τ.Κ.: 48200
Ἀνώγειο
4 Βαρλαάμ Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Νικόλαος Καγκαλᾶς
26510-45468
697.3861933
Βελισσαρίου 12
45221 Ἀνατολή
5 Βαργιάδες Γέννηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Καμαρίνας
26540-91007
694.5461044
Τ.Κ.: 44009
Βαρυάδες
6 Βουλιάστα Γέννηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Τζιάκος
26540-71244
697.2318904
Τ.Κ.: 45500
Βουλιάστα
7 Θεριακήσι Ἅγιος Γεώργιος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Σπυρίδων Ζῆκος
26540-91241
697.3291647
Τ.Κ.: 45500
Θεριακήσι
8 Κάτω Μουσιωτίτσα Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Μπούτζιας
26540-91151
694.8889642
Τ.Κ.: 45500
Κ. Μουσιωτίτσα
9 Κλεισούρα Παμμ. Ταξιαρχῶν Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σφρίντζερης
26830-51586
698.1786884
Τ.Κ.: 48200
Κλεισούρα
konsfrin
@hotmail.gr
10 Κοπάνη Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Λάζαρος Μαρόπουλος
26540-91167
693.0477370
Τ.Κ.: 45500
Κοπάνη
11 Κουκλέσι Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Μπούτζιας
26540-91151
694.8889642
Τ.Κ.: 45500
Κουκλέσι
12 Μελιά Εἰσόδια
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Λάζαρος Μαρόπουλος
26540-91167
693.0477370
Τ.Κ.: 45500
Μελιά
13 Μυροδάφνη Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Βασίλειος Παπαγιαννόπουλος
26540-71419
694.6591562
Τ.Κ.: 45500
Μυροδάφνη
14 Πεντόλακκος Ἅγιοι Θεόδωροι Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Λάμπρος Λάζος
26540-91181 Τ.Κ.: 44009
Πεντόλακκος
15 Πέρδικα Ἁγία Παρασκευή Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Βασίλειος Παπαγιαννόπουλος
26540-71419
694.6591562
Τ.Κ.: 45500
Μουσιωτίτσα
16 Πεστά Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Νικόλαος Καγκαλᾶς
26510-45468
697.3861933
 Τ.Κ.: 45500
Πεστά
17 Ραψαῖοι Γέννηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἠλίας Κωστούλας
694.2951145 Τ.Κ.: 45500
Τέρροβο
18 Σκλίβανη Ἅγιος Γεώργιος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γρηγόριος Μανόπουλος
697.4630725 Τ.Κ.: 45500
Σκλίβανη
19 Τέρροβο Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἠλίας Κωστούλας
694.2951145 Τ.Κ.: 45500
Τέρροβο