ΙΑ΄ Συρράκου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Διοίκηση | Ἀρχιερατικές Περιφέρειες | ΙΑ΄ Συρράκου

ΙΑ΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια
Συρράκου

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Λάμπρος Ἀρλέτος
Ἕδρα: Χαροκόπι – Τηλ.Ἐπικοινωνίας:
Ἐνοριακοὶ Ναοί: 14 – Εφημέριοι: 7

Α/Α ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ
Τηλέφωνο Δ/νση Ἀλληλογραφίας e-mail
1 Ἀνατολική Ἅγιος Γεώργιος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Βασίλειος Κλούρας
6978492378 Τ.Κ.: 44200
Ἀνατολική
2 Βαπτιστής Ἅγιος Νικόλαος  Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Χρήστος Παπαδόπουλος
6948804411
2651094550
Τ.Κ.: 45500
Βαπτιστής
3 Κηπίνα Ἁγία Τριάδα Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Λάμπρος Ἀρλέτος
26510-43960
694.0520806
Ο.Τ.Γ.
45500 Ἀνατολή
4 Κοντινοί – Καραδήμα Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Ζαφείρης
697.7518269 Τ.Κ.: 45500
Καραδήμας
5 Κράψη Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Βασίλειος Κλούρας
6978492378 Τ.Κ.: 44200
Κράψη
6 Μιχαλίτσι Ἁγία Τριάδα  Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Χρήστος Παπαδόπουλος
6948804411
2651094550
Τ.Κ.: 45500
Μιχαλίτσι
7 Μουζακαῖοι Ἅγιος Γεώργιος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Ζαφείρης
697.7518269 Τ.Κ.: 45500
Μουζακαίοι
8 Παλαιοχώρι Συρράκου Γέννησις
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Σωτήριος Κανέλης
 6949645275 Τ.Κ.: 45500
Παλαιοχ. Συρράκου
skaneli89@yahoo.gr
9 Πετροβούνι Παμμ. Ταξιαρχῶν Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Λάμπρος Ἀρλέτος
26510-43960
694.0520806
Τ.Κ.: 45500
Πετροβούνι
10 Ποτιστικά Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Λάμπρος Ἀρλέτος
26510-43960
694.0520806
Ο.Τ.Γ.
45500 Ἀνατολή
11 Προσήλιο Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Λάμπρος Ἀρλέτος
26510-43960
694.0520806
Ο.Τ.Γ.
45500 Ἀνατολή
12 Συρράκο Ἁγία Τριάδα Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Λάμπρος Ἀρλέτος
26510-43960
694.0520806
Ο.Τ.Γ.
45500 Ἀνατολή
13 Χαροκόπι Εἰσόδια
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Παῦλος Βασιλείου
26510-56063
698.1394339
Τ.Κ.: 45500
Χαροκόπι
14 Χουλιαράδες Εἰσόδια
τῆς Θεοτόκου
 Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Χρήστος Παπαδόπουλος
6948804411
2651094550
Τ.Κ.: 45500
Χουλιαράδες