ΙΒ΄ Δυτικοῦ καί Κεντρικοῦ Ζαγορίου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Διοίκηση | Ἀρχιερατικές Περιφέρειες | ΙΒ΄ Δυτικοῦ καί Κεντρικοῦ Ζαγορίου

ΙΒ΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια
Δυτικοῦ & Κεντρικοῦ Ζαγορίου

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Ἰωάννης Παπαδημητρίου
Ἕδρα: Μονοδένδρι – Τηλ.Ἐπικοινωνίας: 6942228828
Ἐνοριακοὶ Ναοί: 32 – Εφημέριοι: 16

 

Α/Α ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ
Τηλέφωνο Δ/νση Ἀλληλογραφίας e-mail
1 Ἅγιος Μηνᾶς Γέννηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Βασίλειος Ντῖνος
6943464362 Τ.Κ. 44004
Ἅγιος Μηνᾶς
 pvntinos87@gmail.com
2 Ἀνθρακίτης Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Ὁσιώτ. Ἱερομόναχος
π. Κύριλλος Φούντης
698.6755303 Τ.Κ.: 44007
Ἁνθρακίτης
k.founths12360@yahoo.com
3 Ἄνω Βίτσα Παμμ. Ταξιαρχῶν Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Νεοφώτιστος
695.5837173 Τ.Κ. 44007
Ἄνω Βίτσα
4 Ἄνω Πεδινά Ἅγιος Δημήτριος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Νεοφώτιστος
2695.5837173 Τ.Κ. 44007
Ἄνω Πεδινά
5 Ἀρίστη Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
 Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Βασίλειος Ντῖνος
6943464362 Τ.Κ. 44004
Ἀρίστη
 pvntinos87@gmail.com
6 Ἀσπράγγελοι Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Παπαδημητρίου
6942228828 Τ.Κ.: 47046
Πίστιανα Άρτας
jap.papadimitriou
@gmail.com
7 Βραδέτο Γέννηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Νικόλαος Καξήρας
2651071620
6944817631
Τ.Κ.: 44010
Τσεπέλοβο
kaxiras.nikolaos@gmail.com
8 Βρυσοχώρι Ἅγιος Χαράλαμπος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Τριανταφύλλου
6974319994 Τ.Κ. 44010
Βρυσοχώρι
9 Δίκορφο Ἅγιος Μηνᾶς Ὁσιώτ. Ἱερομόναχος
π. Κύριλλος Φούντης
698.6755303 Τ.Κ.: 44007
Δίκορφο
k.founths12360@yahoo.com
10 Δίλοφο Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Θεόκλητος Μηττάκος
693.7453515 Ὀπλ. Παλάσκα 28
45221 Ἰωάννινα
steftiog
@gmail.com
11 Διπόταμος Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Μπάρκας
6948308313 Τ.Κ.: 44018
Κήποι Ζαγορίου
12 Ἐλάτη Ἅγιος Γεώργιος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Παπαδημητρίου
6942228828 Τ.Κ.: 47046
Πίστιανα Άρτας
jap.papadimitriou
@gmail.com
13 Ἐλαφότοπος Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἠλίας Χρυσοσπάθης
26530-71321
694.4809615
Τ.Κ.: 44007
Μονοδένδρι
14 Ἡλιοχώρι Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Τριανταφύλλου
6974319994 Τ.Κ. 44010
Ἡλιοχώρι
15 Καλπάκι Ἁγία Σκέπη Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Δόσιος
26530-31501
693.9584186
Τ.Κ.: 44003
Χρυσόρραχη
16 Καλωτᾶς Μεταμόρφωση
τοῦ Σωτῆρος
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Παπαδημητρίου
6942228828 Τ.Κ.: 44007
Καλωτᾶς
k.founths12360@yahoo.com
17 Καπέσοβο Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Δῆμος
26530-71760
697.4415056
Τ.Κ.: 44010
Κουκούλι
18 Κάτω Βίτσα Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Νεοφώτιστος
 695.5837173 Τ.Κ. 44007
Κάτω Βίτσα
19 Κάτω Πεδινά Ἅγιος Ἀθανάσιος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Νεοφώτιστος
695.5837173 Τ.Κ. 47007
Κάτω Πεδινά
20 Κήποι Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Μπάρκας
6948308313 Τ.Κ.: 44018
Κήποι Ζαγορίου
21 Κουκούλι Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Δῆμος
26530-71760
697.4415056
Τ.Κ.: 44010
Κουκούλι
22 Λάϊστα Παμμ. Ταξιαρχῶν Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Τριανταφύλλου
6974319994 Τ.Κ.: 44010
Λάϊστα
23 Λεπτοκαρυά Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Βασίλειος Ντῖνος
6943464362 Τ.Κ.: 44010
Λεπτοκαρυά
pvntinos87@gmail.com
24 Μανασσῆς Ἅγιος Γεώργιος Ὁσιώτ. Ἱερομόναχος
π. Κύριλλος Φούντης
698.6755303 Τ.Κ.: 44007
Μανασσῆς
k.founths12360@yahoo.com
25 Μεσοβούνι Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Παπαδημητρίου
26510-86260
697.2412917
Τ.Θ.: 249
45500 Ἀμφιθέα
26 Μονοδένδρι Ἅγιος Ἀθανάσιος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἠλίας Χρυσοσπάθης
26530-71321
694.4809615
Τ.Κ.: 44007
Μονοδένδρι
27 Νεγάδες Ἅγιος Γεώργιος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Μπάρκας
6948308313 Τ.Κ.: 44018
Κήποι Ζαγορίου
28 Νεγράδες Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου
Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Δόσιος
26530-31501
693.9584186
Τ.Κ.: 44003
Χρυσόρραχη
29 Πάπιγκο Ἅγιος Βλάσιος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Παπαδημητρίου
26510-86260
697.2412917
Τ.Θ.: 249
45500 Ἀμφιθέα
30 Σκαμνέλι Ἅγιοι Ἀπόστολοι Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Νικόλαος Καξήρας
26530-81023
694.4817631
Τ.Κ.: 44010
Τσεπέλοβο
31 Τσεπέλοβο Ἅγιος Νικόλαος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Νικόλαος Καξήρας
26530-81023
694.4817631
Τ.Κ.: 44010
Τσεπέλοβο
32 Φραγκάδες Ἅγιος Δημήτριος Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Βασίλειος Ντῖνος
6943464362 Τ.Κ.: 44010
Φραγκάδες
pvntinos87@gmail.com