Διαδικτυακός Ἄμβωνας

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ

Ἐγκύκλιος Ι.Μ. Ἰωαννίνων περί τοῦ Διαδικτυακοῦ Ἄμβωνος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Κυριακή Δ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
18/07/2021 18ης Ἰουλίου
2 «Κυριακή Ε΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτονοτ. π. Ἰωάννης Μήτσιος 25/07/2021 25ης Ἰουλίου
3 «Ἀπόστολος Κυριακῆς Στ΄Ματθαίου: «… ἔχοντες χαρίσματα κατά τήν χάριν…»» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
01/08/2021 01ης Αὐγούστου
4 «Κυριακή Ζ΄Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
08/08/2021 08ης Αὐγούστου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
2015 2016  2017  2018 2019
2020 2021