Ὁμιλίες – Κείμενα

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ὁμιλίες – Κείμενα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

κ.κ. ΜΑΞΙΜΟΥ

logo2

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ
1. «Ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ τῶν τριῶν ἱεραρχῶν,
ὡς πνευματικὸ καὶ παιδαγωγικὸ μέγεθος
»
Αἴθουσα Tελετῶν Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων 30-01-2015